Google

Tuesday, October 16, 2007

hUbAd Na LAraWan Ng bAbAe...

Natanggap ko na ito sa email nuon pa ... ito ay isa sa mga kumakalat na chain-emails... kanina natanggap ko nanaman mula sa isang kasama... (teka... sorry.. nagkamali ako... ibang blog pala yung tungkol sa nude pictures... hehehe) maganda ang intensyon ng aking kasama na ito ay ibahagi rin namin sa iba... at sa pagkakataon na ito ay ipakakalat ko ito hindi sa pamamagitan ng email... ayaw ko kasi makisali sa mga chain emails na iyan eh... dito na lang sa blog na ito... sa mga makababasa marahil nakita na rin niyo ito... siguro maganda na ilagay rin ninyo sa inyong mga pahina upang mabasa rin ng mga tao sa inyong network... sana nga ganito rin manalangin sa ating Senado... lalo na sa Opisina ni GMA... dagdagan na lang nila... "We have legalized Bribery and called it Fund for Community Projects."


"Heavenly Father,

We come before you today
To ask your forgiveness and
To seek your direction and guidance.

We know Your Word says,
"Woe to those who call evil good"
But that is exactly what we have done.

We have lost our spiritual equilibrium
And reversed our values.

We have exploited the poor and
Called it the lottery.

We have rewarded laziness
And called it welfare.

We have killed our unborn and called it choice.

We have shot abortionists
And called it justifiable.

We have neglected to discipline our children

And called it building self esteem.

We have abused power
And called it politics.

We have coveted our neighbor's possessions
And called it ambition.

We have polluted the air
with profanity and Pornography
and called it freedom of speech and expression..

We have ridiculed the time
Honored values of our forefathers
and called it enlightenment.

Search us, Oh, God,
And know our hearts today;

Cleanse us from every sin
And set us free.

Amen!"

2 comments:

pee-ya... said...

aba akala ko naman kasi talagang may hubad na larawan ng babae hahaha...

^_^ magaling tayo magbihis ng mali at pagmukhain itong tama, pero ano mang baro ang isuot at anumang pangalan ang itawag dito, sa Dakilang Hukom, ang tama ay nanatiling tama at ang mali ay nanatiling mali...

walang balatkayong makalulusot!

pee-ya... said...

hehe asan ang hubad na larawan ^_^

ang galing nating magdamit ng bagong anyo ano upang pagtakpan ang nanlilimahid na sarili, ang galing nating ibahin ang pangalan upang itago agn tunay na anyo... pero sa Dakilang Hukom, ang tama ay nananatiling tama at ang mali ay nananatiling mali, walang balatkayong makalulusot...